Tag Archives: เสื้อผ้าเด็ก

เสื้อผ้าเด็กเส้นใย Lycra

เสื้อผ้าเด็ก ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ที่มี เส้นใย Lycra ผสมอยู่ จะให้ความรู้ นุ่มสบาย คงทำให้ทุกท่านอยากรู้ว่า อะไรที่ทำให้เกิดคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นนี้นะคะ Lycra คือ เส้นในยืดสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติในการยืด และ กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ดี ช่วยเพิ่มความสบาย ให้แก่เสื้อผ้า เมื่อสวมใส่ แล้วจะให้อิสรเสรี ในหารเคลื่อนไหว ช่วยให้ผ้าคงรูปมีน้ำหนัก ทิ้งตัว และไม่ย่นยับง่าย ชุดชั้นในที่มีส่วนผสมของ Lycra จะแนบกระชับพอดีกับรูปร่าง ชุดกีฬาที่มีส่วนผสมของ Lycra จะช่วยให้ยืดหยุ่นกระฉับกระเฉง คล่องตัว ขณะเคลื่อนไหว แนบกระชับกับร่างกาย จึงไม่เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมยามเล่นกีฬา สำหรับเสื้อผ้าเด็กที่มี Lycra ผสมนั้น เพื่อช่วยเพิ่มความนุ่ม สบาย … Continue reading

Posted in เสื้อผ้าเด็ก | Tagged | Comments Off on เสื้อผ้าเด็กเส้นใย Lycra